czwartek, 10 sierpnia 2017

[QUICK CHAT] IB Programme

Ok, wiem, do rozpoczęcia roku szkolnego nadal został nam jeszcze praktycznie cały miesiąc a ja już zaczynam o tym gadać. Zrozumiem Was doskonale, jeżeli przeskoczycie ten post i najwyżej wrócicie do niego we wrześniu. Jednak dajcie mu chwilowo szansę! Nie będzie to zwykła pogadanka o szkole lecz o czymś, co może być dla niektórych z Was nieznane i co z przyjemnością Wam przybliżę. Zaczynajmy!

Mianowicie - mowa tutaj o programie IB. Będzie on bardzo dużą częścią mojego życia już od września przez kolejne trzy lata, a skoro planuję w nie włączyć bloga to przydałoby się go z nim zapoznać. Czym jest program IB? Inaczej nazywa się to międzynarodową maturą, czyli amerykańskim systemem nauczania, który funkcjonuje w coraz większej ilości szkół. Mowa tutaj nie tylko o tych amerykańskich czy angielskich, ale coraz częściej innych, nie anglojęzycznych, takich jak m.in. polskich. Wszystko w nim ma przypominać wspomniany wcześniej system nauczania w USA. Dokładniej - oceny są do 7,  mamy takie prace jak Extended Essay i CAS, a rozszerzenia dobiera się samemu w dowolnych kombinacjach dopiero w drugiej klasie.

Ok, I know that there's still almost one month to the beginning of the school year and I am starting to talk about it now. I will totally understand if you just bypass this blog post and maybe come to it in September. But give it a chance for a second! It won't be just a normal small talk about school but about something that can be for some of you unknown and about which I would gladly tell you. Let's start!
To wit - I am talking about IB programme. It is going to play a huge role in my life, starting in Sep for another three years and because I plan to affix blog to it than it would be nice to acquaint those things with each other. What's IB programme? It means International Baccalaureate, which is the American system of education. It functions in a number of schools increasing every year. I am talking not only about those American or English ones, but also other, not in English speaking countries like, for example, Polish. To be more specific - marks are from 1 to 7, we have to do things like Extended Essay and CAS and we pick subjects in combinations that we want not during first but second year. 
                             

                                 Znalezione obrazy dla zapytania ib subject groups

Jako absolwentka dwujęzycznego gimnazjum od zawsze byłam z każdej strony bombardowana informacjami o IB, o tym, że tam powinnam iść, że potem łatwiej jest wyjechać za granicę, a ja jakoś nigdy nie wierzyłam, że to miejsce dla mnie. Nie jestem osobą kochającą się uczyć, wręcz tego po prostu nie lubię i czas spędzony nad książkami wolę przeznaczyć na spotkanie ze znajomymi lub swoją pasję, a na ten profil przyjmowani są podobno 'najlepsi', z najlepszymi wynikami, osiągnięciami i z ogromną miłością do zagłębiania wiedzy. Problem w tym, że to nigdy nie byłam ja! Zawsze chciałam spróbować się tam dostać i dlatego startowałam w różnych konkursach przedmiotowych. Nawet nie wiecie jaka byłam załamana, kiedy mi po prostu nie wyszło. Moja średnia też nie była jakaś wybitna w porównaniu do innych osób z mojej szkoły. Jedyne co pomogło mi się dostać to zdanie FCE, bo dało mi 100% z testu wstępnego i moja miłość do angielskiego, która pomogła mi dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. I się udało! Czeka mnie dużo pracy, ale jestem na nią gotowa, bo naprawdę czuję się jakbym dostała ogromną szansę, o której zawsze marzyłam ale, szczerze, nie zawsze tak samo bardzo i ciężko na nią pracowałam.

Na razie nie wiem zbyt dużo o tym, co dokładnie przez te trzy lata mnie spotka. Wiem, że w pierwszej klasie będziemy wprowadzani w ten cały amerykański system (pierwszy rok jest nazywany pre-IB). W drugiej już przyjdzie czas na rozszerzenia. I właśnie dlatego też wybrałam IB, bo nie mam pojęcia co chcę robić w życiu, a tu oferują mi kolejny rok na podjęcie decyzji! Wtedy też zacznie się CAS, czyli Creativity, Action & Service. Polega to na tym, że muszę po prostu zapisać się na zajęcia związane z kreatywnością, sportem i na wolontariat. Na razie do głowy przychodzi mi fotografia, bieganie i schronisko dla psów, ale zapewne przez cały ten rok wszystko jeszcze ulegnie zmianie.
Potem Extended Essay, czyli wypracowanie na 4000 słów, które, z tego co mi wiadomo, muszę napisać podczas wakacji między drugą a trzecią klasą. A podczas ostatniego roku anglojęzyczna matura. Z jednej strony trochę się boję, a z drugiej jestem strasznie podekscytowana, bo większość absolwentów IB, których znam, studiuje teraz gdzieś za granicą lub zaczyna niedługo, więc może za trzy lata to będę właśnie ja, who knows.

Póki co nie mogę Wam powiedzieć o tym programie niczego więcej, bo sama nie wiem dokładnie czego mam się spodziewać. Mam nadzieję, że tym, którzy nic o nim nie wiedzieli trochę objaśniłam czym jest IB i może nawet zastanowicie się nad wstąpieniem do naszego 'grona';) Napewno w październiku lub listopadzie pojawi się podsumowanie pierwszych miesięcy mojej nauki tam i opowiem Wam o moich wrażeniach więc jeśli jesteście ciekawi to czekajcie. Do zobaczenia!


***

As an old girl of bilingual middle school I used to be bombarded with information about IB all the time. People used to say that I should join it, that then I would have a more realistic chance to study in foreign country, but I have never believed that it is a right choice for me. I am not a person who loves to study, I even don't like it and I would prefer to spend time not above books but with my friends or on brushing up my skills. I thought that only 'the bests' get into this class, people with the best results, accomplishments and a huge love to studying. The problem was that it was not me, never ever! I have always wanted to try to get into it and that's why I've decided to take part in some school competitions. You can't even imagine how depressed I was when I didn't do it right. My school mean wasn't the best comparing to other students' from my school. The only thing that helped me in getting into it was passing FCE, because it gave me 100% from preliminary test and my love to English, which helped me to make good during my interview. And I did it! Hard work waits for me, but I think I am ready for it, because I feel like I got a huge chance about which I always dreamed, but not always earned.

For now I don't know too much about what I will meet with during those three years. I know that during first year we will get familiarised with this whole American system (first year is called pre-IB). In the second year I will have to pick subjects. That's the main reason why I've picked IB, is because I still don't have an idea 'bout what I want to do in life and there they offer me another year to make a decision! Than also CAS is going to start, which means Creativity, Action & Service. I'll have to enroll in extra classes connected with being creative, sport and sign up for voluntary service. For now I think about photography, running and shelter for dogs, but probably I will change my mind during this whole year. Than Extended Essay, which means composition of 4000 words that, I think, I will have to write during summer holidays between second and third year. And at the end of third year matura exam, all in English. I am a little bit sceared, but on the other hand very excited, because almost every person that I know and who finished IB studies somewhere in foreign country or starts it soon, so maybe in three years it would be me, who knows.

I can't tell you anything more about this programme, because I don't know too much. I hope that I introduced a bit what IB is for those who haven't heard about it before and maybe you will even think about joining it;) I am sure that in October or November I'll post a summary of my first months of studying there and I'll try my best to let you know about my impressions, so if you are curious than wait for it. See you soon!

aniela x

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz